Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Štatistika obyvateľstva za rok 2017

  Štatistika  obyvateľstva 2017

   

  Stav  k 1. 1. 2017                                                      1449

  Narodení                                                                   12      chlapci   8        dievčatá  4

  Prisťahovaní                                                             24

  Prisťahovaní cudzinci                                               22        

  Zomrelí                                                                   17     muži   11         ženy   6

  Odsťahovaní                                                           24

   

  Stav k 31.12.2017                                                     1466                           

 •   Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
  Priložené súbory:


 •   Triedenie odpadu - video

 •   Zber plastov v 2. polroku 2017

         HARMONOGRAM ZBERU  PLASTOV              A  PAPIERA

                         Hontianske Nemce

                 

                            2. polrok  2017

   

           Zber    plastov              

    Zber papiera a elektro odpadu

             01.júna                                     

          

  22. júna

   

  13.júla                                         

          

  03. augusta

       17. augusta

  24. augusta

   

  07. septembra

   

  05. októbra

       26. októbra

   

  Upozornenie:

   

  Plasty, kovové obaly, nápojové krabice čisté a stlačené sa zbierajú do žltých vriec. PET fľaše po stlačení neuzatvárať vrchnáčikom.

  Do modrých vriec sa zbiera papier.

  Kartónový papier je potrebné zložiť a previazať motúzom.

  Plasty, papier a elektro odpad pripravte v deň zberu do 7,00 hod. •   Verejná vyhláška - kanalizácia

  Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach


  Priložené súbory:


 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.