Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.1.2017

  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 

  V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme 
  že v termíne  24.01.2017   v čase od 07:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. . Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesto Hontianske Nemce – Majer  od s.č. 372 – 397, 603, 604, 1036



 •   Návrh VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Hontianske Nemce




  Priložené súbory:


 •   Zber plastov v 1. polroku 2017

  HARMONOGRAM ZBERU PLASTOV

       

  I. polrok  2017


   Zber plastov v obci Hontianske Nemce

   12. januára    /štvrtok/                        

   9. februára     /štvrtok/                                

   9. marca          /štvrtok/                            

   6. apríla           /štvrtok/

   4. máj              /štvrtok/                            


  Upozornenie:

  Plasty, kovové obaly, nápojové krabice čisté a stlačené sa zbierajú do žltých vriec. PET fľaše po stlačení neuzatvárať vrchnáčikom.

  Vrecia s plastami  pripravte  v deň zberu do 7,00 hod.



 •   Verejná vyhláška - kanalizácia

  Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach


  Priložené súbory:


 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Jurajský jarmok 2016



 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.