Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Daňové priznania v Krupine

  Primátor mesta Ing. Radoslav Vazan 
  oznamuje občanom,

  že v dňoch 28.3.2017 až 31.3.2017 (utorok – piatok) 
  v čase od 9.00 – 14.00 hod.

  bude Daňový úrad Zvolen preberať vyplnené tlačivá 
  „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016“ v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine.

  Prázdne tlačivá „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016“ si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Krupine, kancelária č. 3 – Pokladňa u p. Slaninovej.
 •   Nemčianske správy č.1

  Nemčianske správy č.1:

  Práce v obci:
  Oprava štartovania Ford, rozvoz posypového materiálu, oprava verejného osvetlenia, oprava šachty pri dome smútku, oprava zimného náradia, oprava rozmetadla, výroba svietnikov na ples, oprava hydrauliky na traktore, demontáž vianočného osvetlenia, oprava dverí v MKS, 
  Posýpanie ciest, vývoz fekálií, dovoz štrku a posypového materiálu, dovoz vody na Majer, odvoz plastov, vyhŕňanie snehu, 
  Oprava elektroinštalácie v kotolni, poriadok okolo domu smútku a v cintoríne, rozmrazovanie vodovodu v škôlke, koberec  pri zdravotnom stredisku, výmena vodomerov v rezervári,  

  Projekty:
  Dňa 31.1.2017 sme podali žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania za účelom výstavby nájomnej bytovky s 13 bytmi na mieste bývalej osobitnej školy. V prípade kladného vybavenia začneme s jej výstavbou na jar 2017. 
  Na konci minulého roka sme podali žiadosť na rozšírenie čističky odpadových vôd na envirofonde. Vyhodnotenie žiadostí bude v termíne do konca marca.

  Najbližšie podujatia:
  Srdečne Vás pozývame na obecný „Valentínsky ples“, ktorý sa bude konať dňa 11.2.2017. Lístky si môžete zakúpiť u p. Marunčiakovej. •   Zber plastov v 1. polroku 2017

  HARMONOGRAM ZBERU PLASTOV

       

  I. polrok  2017


   Zber plastov v obci Hontianske Nemce

   12. januára    /štvrtok/                        

   9. februára     /štvrtok/                                

   9. marca          /štvrtok/                            

   6. apríla           /štvrtok/

   4. máj              /štvrtok/                            


  Upozornenie:

  Plasty, kovové obaly, nápojové krabice čisté a stlačené sa zbierajú do žltých vriec. PET fľaše po stlačení neuzatvárať vrchnáčikom.

  Vrecia s plastami  pripravte  v deň zberu do 7,00 hod. •   Verejná vyhláška - kanalizácia

  Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach


  Priložené súbory:


 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Jurajský jarmok 2016 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.

Hontianske Nemce spravodajstvo