"Miestne kultúrne stredisko a Obecný úrad Hontianske Nemce"

Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 11.05.2017 k zadávanej zákazke s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby Miestne kultúrne stredisko a Obecný úrad Hontianske Nemce" - poskytnutie služby 
 

Priložené dokumenty (1):