24 - 30. marca

Marec mesiac knihy – Kráľovstvo kníh

16. marca

Deň s ľudovými z rozprávkami – stretnutie rodičov a detí

 17.-23.marca    

Chovateľská poľovnícka  prehliadka

29 marca

Tvorivá dielňa – téma:  jarné obdobie  a Veľká noc

04. apríla

Noc s Andersenom v knižnici 3.ročník

26. apríla

Jurajský jarmok

22. apríla

Deň Zeme - Vyčistime si svoju obec   /brigáda/

01. mája

Nemčiansky cross  3. ročník- stavenie mája /beh zdravia – trasa Koháryho dub a späť + beh na 10 km, 5 km, 3 km/

07. mája

Pálenie vatry – stavanie mája

11.mája

Deň matiek

24.mája

Divadelný deň detí - MDD

25. mája

Divadlo v prírode / vinice - Pod Vrškom/ 16.ročník

22. júna

Hontianska včela - 3.ročník/podujatie zamerané na včelárstvo, súťaž v pečení medových sladkostí, tvorivé dielne, výstava včelárstva /