PODOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1

Regionálne pracovisko PPA, Dopravná 14, PSČ 934 03 Levice 

 

Vec: Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

 

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2014, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené žiadosti a grafické prílohy na podpory pre rok 2015.

Uvedené tlačivá sa budú vydávať po predložení občianskeho preukazu, denne  v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.30 hod. a v piatok od 8.00 do 14.30 hodiny.

Prosíme občanov aby si predtlačené žiadosti na Platobnej agentúre prevzali čo najskôr do 24. apríla 2015. Konečný termín ukončenia na podanie žiadosti je 15.5.2015

 

Ing. Zuzana Králiková

Poverený zamestnanec RP Levice