Vybudovanie zberného dvora a zabezpečenie technického vybavenia pre obec Hontianske Nemce – publicita projektuPriložené dokumenty (1):