Vybudovanie zberného dvora a zabezpečenie technického vybavenia pre obec Hontianske Nemce – externé riadenie
Priložené dokumenty (1):