Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach
Priložené dokumenty (2):