Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme 
že v termíne  24.01.2017   v čase od 07:30 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. . Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesto Hontianske Nemce – Majer  od s.č. 372 – 397, 603, 604, 1036