OBEC   HONTIANSKE  NEMCE                                

 V á s    p o z ý v a  na                                                                                                

JURAJSKÝ  JARMOK          

22. apríla 2017            

v priestoroch okolo kultúrneho strediska a futbalového ihriska

predaj a kúpa priemyselných, textilných a ľudovo umeleckých výrobkov a pod.

Informácie na:         tel.  č. 045/5591610                                    

TEŠÍME  SA  NA  VAŠU  ÚČASŤ


Fotografie k článku:
Priložené dokumenty (1):