Primátor mesta Ing. Radoslav Vazan 
oznamuje občanom,

že v dňoch 28.3.2017 až 31.3.2017 (utorok – piatok) 
v čase od 9.00 – 14.00 hod.

bude Daňový úrad Zvolen preberať vyplnené tlačivá 
„Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016“ v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine.

Prázdne tlačivá „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016“ si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Krupine, kancelária č. 3 – Pokladňa u p. Slaninovej.