PÔDOHOSPODÁRSKA  PLATOBNÁ  AGENTÚRA
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
Regionálne pracovisko PPA, Dopravná 14, PSČ 934 03 LEVICE

                                                                        ┌                                                 

Určené : 
Obecným úradom v okrese
LEVICE,KRUPINA
                                                                        └                                                                 ┘
                                                                                  

Vec:  Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

PPA  Bratislava, regionálne pracovisko Levice sa obracia na Vás so žiadosťou o zverejnenie výzvy na prevzatie žiadostí o poskytnutie priamych platieb,   pre rok 2017, tohto znenia : 
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu  v roku 2016, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené žiadosti a grafické prílohy na podpory pre rok 2017 
Uvedené tlačivá sa budú vydávať po predložení občianskeho preukazu, denne v pondelok až štvrtok od 8 °° do 15,30  hod. a v piatok od 8 °° do 14, 30 hodiny.
Prosíme  občanov, aby si predtlačené žiadosti na Platobnej agentúre prevzali, čo najskôr  do 20.apríla 2017.
Konečný termín na podanie žiadosti je 15.5.2017

Za vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme


Ing. Michal Kúdela                                                                         za RP PPA Levice