Nemčianske správy č. 1:  6.6.2017                           

Údržba v obci:

Čistenie studničky, vývoz fekálií, odvoz zelenej hmoty,

kosenie a hrabanie: okolie novej bytovky, parky, trojuholník pred Jednotou, okolie kultúrneho strediska,

Oprava: verejné osvetlenie, vodovodné poklopy, traktor, kanalizačné potrubie pri novej bytovke, kontrola vodovodného potrubia a rezerváru na Majeri

Odvzdušňovanie vodovodného potrubia na Majer a v Nemciach, zemné práce pod detské ihrisko na Rakovci, označovanie a zápis GPS súradníc hydrantov v obci, budovanie chodníka v cintoríne, zber plastov, realizácia spevnenej a odizolovanej plochy pri ČOV,

Šport:

Futbal:

3.6.2017   Vígľaš-Pstruša - Bmužstvo     1 : 0           

4.6.2017   Lovča – Amužstvo    2 : 1

  

Oznamy:

Dňa 3.6.2017 sa konali v našej obci Obvodné a Územné kolo Dobrovoľných hasičských zborov v priestoroch futbalového ihriska. Ďakujeme našim hasičom za účasť v súťažiach a za výbornú organizáciu oboch súťaží.

Dňa 6.6.2017 sa naše seseniorky a seniori zúčastnili športových hier v Krupine. Celkom získali osem medailových umiestnení v rôznych športových podujatiach. Gratulujeme im k úspech a ďakujem za vynikajúcu reprezentáciu našej obce.

Minulý týždeň sme odovzdali dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok s finačnou podporou európskej únie:

-      -   kamerový systém v našej obci

-      -   detské ihrisko v materskej škole

 

Tento víkend:

11.6.2017 17,00 nedeľa     Senohrad - Bmužstvo

11.6.2017 17,00 nedeľa     Amužstvo – Banská Štiavnica