ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov 
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja  zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov: 
Volebný obvod č. 5 Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3) 

1. Oľga Búryová, Mgr., 57 r., učiteľka, Krupina, Slovenská národná strana
2. Ľubica Dutkievičová, Mgr., 58 r., riaditeľka CVČ  Krupina, Krupina, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
3. Miroslav Jelcha, Bc., 34 r., majster stavebnej výroby, Sebechleby, ŠANCA
4. Jaroslav Jenčo, MUDr., 58 r., lekár, Hontianske Moravce, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
5. Róbert Lauko, RNDr., 46 r., meteorológ, Dudince, nezávislý kandidát
6. Štefan Matejkin, 64 r., dôchodca, Litava, nezávislý kandidát
7. Milan Mihalovič, 33 r., živnostník, Krupina, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
8. Peter Novák, Ing., 46 r., Lean Senior, Kráľovce - Krnišov, SME RODINA - Boris Kollár
9. Martin Schvarc, 40 r., starosta, Sebechleby, nezávislý kandidát
10. Maroš Skopal, Mgr., 38 r., riaditeľ školy, Krupina, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
11. Dušan Strieborný, PaedDr., 46 r., primátor, Dudince, SMER - sociálna demokracia
12. Radoslav Vazan, Ing., 39 r., primátor, Krupina, nezávislý kandidát 
 
 
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.