Zákon

č. 180/2014 Z.z.

z 29. mája 2014

o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Priložené dokumenty (1):