Burza šatstva "Darovať a kúpiť" organizovaná Terénnou sociálnou pracovníčkou v obci  Hontianske Nemce v dňoch od 27.11 do 2.12.2017. Príjem šatstva od 13.11.2017 do 27.11.2017.