MUDr.Ondrasikova neordinuje 07.12.2017 (stvrtok) a 08.12.2017(piatok). Zastupuje MUDr.Hulina od 7:00 -11:00 H.Moravce,poobede od 12:00 do 14:00 H.Tesare