Štatistika  obyvateľstva 2017

 

Stav  k 1. 1. 2017                                                      1449

Narodení                                                                   12      chlapci   8        dievčatá  4

Prisťahovaní                                                             24

Prisťahovaní cudzinci                                               22        

Zomrelí                                                                   17     muži   11         ženy   6

Odsťahovaní                                                           24

 

Stav k 31.12.2017                                                     1466