Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že
  OD 5. MARCA DO 5.APRÍLA
bude prebiehať v našej 
materskej škole v Hontianskych Nemciach
   zápis detí na školský rok 2018/2019.
       Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete prevziať 
      v materskej škole, kde Vám budú poskytnuté
bližšie informácie.

Základná škola s materskou školou Hontianske Nemce, Hontianske Nemce 77, 96265

Fotografie k článku: