Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie    V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 oznamujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

e-mail: dane@hontianskenemce.sk

Pripomíname, že posledný termín na doručenie delegačiek je 1. apríl 2019 do 24.00 hod.

V prípade doručenia delegačiek po úradných hodinách, dohodnite preberanie na čísle: 0911942149.