Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Triedenie odpadu - video

 •   Nemčiansky cross 1.5.2017

 •   Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

  PÔDOHOSPODÁRSKA  PLATOBNÁ  AGENTÚRA
  Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
  Regionálne pracovisko PPA, Dopravná 14, PSČ 934 03 LEVICE

                                                                          ┌                                                 

  Určené : 
  Obecným úradom v okrese
  LEVICE,KRUPINA
                                                                          └                                                                 ┘
                                                                                    

  Vec:  Oznam pre žiadateľov priamych podpôr

  PPA  Bratislava, regionálne pracovisko Levice sa obracia na Vás so žiadosťou o zverejnenie výzvy na prevzatie žiadostí o poskytnutie priamych platieb,   pre rok 2017, tohto znenia : 
  Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu  v roku 2016, aby si neodkladne a urýchlene prevzali na regionálnom pracovisku Levice, Dopravná 14, predtlačené žiadosti a grafické prílohy na podpory pre rok 2017 
  Uvedené tlačivá sa budú vydávať po predložení občianskeho preukazu, denne v pondelok až štvrtok od 8 °° do 15,30  hod. a v piatok od 8 °° do 14, 30 hodiny.
  Prosíme  občanov, aby si predtlačené žiadosti na Platobnej agentúre prevzali, čo najskôr  do 20.apríla 2017.
  Konečný termín na podanie žiadosti je 15.5.2017

  Za vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme


  Ing. Michal Kúdela                                                                         za RP PPA Levice •   Zber plastov v 1. polroku 2017

  HARMONOGRAM ZBERU PLASTOV

       

  I. polrok  2017


   Zber plastov v obci Hontianske Nemce

   12. januára    /štvrtok/                        

   9. februára     /štvrtok/                                

   9. marca          /štvrtok/                            

   6. apríla           /štvrtok/

   4. máj              /štvrtok/                            


  Upozornenie:

  Plasty, kovové obaly, nápojové krabice čisté a stlačené sa zbierajú do žltých vriec. PET fľaše po stlačení neuzatvárať vrchnáčikom.

  Vrecia s plastami  pripravte  v deň zberu do 7,00 hod. •   Verejná vyhláška - kanalizácia

  Úplná projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hontianskych Nemciach


  Priložené súbory:


 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Jurajský jarmok 2016 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.

Hontianske Nemce spravodajstvo

Nemce v pohybe

Nemce v pohybe apríl 2017 Dátum Čas Aktivita Miesto stretnutia Zodpovedný Určené pre: 5.4. 18,00 Rýchlochôdza Obecný úrad J. Palkovič ...
Čítať celý článok...