Na stiahnutie: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania[pdf - 1MB]