Nemce v pohybe

apríl 2017

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto stretnutia

Zodpovedný

Určené pre:

5.4.

18,00

Rýchlochôdza

Obecný úrad

J. Palkovič

všetci

4.-5.

13,00

Dopravná

Školský dvor ZŠ

M. Babiaková

1.st., MŠ

7.4.

12,00

Koháryho dub

ekologická akcia

D. Rumanová

deti

12.4.

13,00

Kolobežkiáda

M. Sporišová

ŠKD, MŠ

19.4.

13,00

Dopravná

Školský dvor ZŠ

M. Babiaková

1.st., MŠ

21.4.

13,00

Koháryho dub

vychádzka

Obecný úrad

D. Rumanová

seniori, kto chce

26.4.

13,00

Dopravná

Školský dvor ZŠ

M. Babiaková

1.st., MŠ

27.4.

13,00

Vinice

turistická vychádzka

M. Babiaková

1.st., rodičia

 

Volejbal: každý štvrtok od 19,00 hod. v telocvični ZŠ   pre všetkých    M. Babiaková

Beh: Priebežne podľa dohody  pre všetkých   J. Palkovič

Rýchlochôdza: každý utorok o 18,00 hod  pre všetkých    J. Palkovič