Pozvánka

Veľký krok k životnému prostrediu

Obec Hontianske Nemce Vás pozýva  na slávnostné otvorenie a uvedenie do prevádzky „Čističky odpadových vôd“

Kedy:  10.8.2017 (štvrtok) o 14,00 hod.

Kde: ČOV Hontianske Nemce (smer Domaníky, oproti družstvu)

Po ukončení slávnostnej časti (14,30) bude podávaný guľáš (zdarma) v bufete pri futbalovom ihrisku.

Srdečne pozývame