... najdrahšie sú Vaše vrásky,

úsmev a srdce plné lásky...


Obec Hontianske Nemce

srdečne pozýva seniorov obce

na slávnostné posedenie pri príležitosti


Mesiaca úcty k starším


18. 10. 2017  o 14.00 hod. / streda /


Pripravili sme pre Vás kultúrny program,  občerstvenie a darček .

Tešíme sa Vás


Fotografie k článku: