Výsledky v Hontianskych Nemciach: 
  


Výsledky na Slovensku: