Obec Hontianske Nemce vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto upratovačky s nástupom od 1.2.2019.

Písomnú žiadosť je potrebné doručiť na Obecný úrad Hontianske Nemce najneskoršie do 10.1.2019.