V súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu 2019
Vám oznamujeme elektronickú adresu
na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

e-mail: 
dane@hontianskenemce.sk

Upozorňujeme, že volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb.