HARMONOGRAM ZBERU PLASTOV

     

I. polrok  2017


 Zber plastov v obci Hontianske Nemce

 12. januára    /štvrtok/                        

 9. februára     /štvrtok/                                

 9. marca          /štvrtok/                            

 6. apríla           /štvrtok/

 4. máj              /štvrtok/                            


Upozornenie:

Plasty, kovové obaly, nápojové krabice čisté a stlačené sa zbierajú do žltých vriec. PED fľaše po stlačení neuzatvárať vrchnáčikom.

Vrecia s plastami  pripravte  v deň zberu do 7,00 hod.